RSS

grób Powstańców na cmentarzu w Lubaszu

Nigdy nie bylem, nigdy nie bede....


Temat: Tablice i mogiły w regionie pilskim
Tablice i mogiły związane z Powstaniem Wielkopolskim w regionie pilskim [ Anders Paweł: Powstanie Wielkopolskie; Poznań,1988 ] 1. Borowo (gmina Szamocin ) Obelisk poświecony upamiętnieniu Mariana Suwalskiego (1886-1919) powstańca z Margonina 2. Budzyń (wieś k./Piły) - pomniki na cmentarzu, tablice, obeliska 3. Chodzież k/Piły - zbiorowy grób powstańców wielkopolskich ( na nagrobku umieszczono metalowe krzyże Virtuti Militari oraz tablicę z 10-a nazwiskami 4. Czarnków - Zbiorowy grób na cmentarzu w kształcie litery T (15 poległych powstańców) 5. Czesławice (gmina Gołańcz ) - tablica na budynku szkoły odsłonięta 15.V.1982 6. Czeszewo (gmina Gołańcz) - przed domem nr 19 umieszczono metalowy krzyż z betonową tablicą 7. Drawsko - przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Wielkopolskich i Szkolnej wznosi się kwadratowa tabliczka z nazwiskami 83 poległych z figurą Chrystusa ... r. 10. Kruszewo (gmina Ujście)- na cmentarzu parafialnym pochowano Władysława Górnego (1900-1919) szeregowca z kompanii lubaskiej -13.II.1919 r. 11. Lubasz - zbiorowy grób powstańców na cmentarzu przy kościele z tablicami 12 poległych, nad którymi umieszczono rzeźby orłów; 2 czarne tablice upamiętniające Włodzimierza Raczyńskiego (zm.w1939 r.) ze Stajkowa organizatora Powstania Wielkopolskiego i pierwszego starosty polskiego w Czarnkowie oraz pułk. Zdzisława Orłowskiego - dowódcy IV Okręgu Wojsk w Powstaniu Wielkopolskim (1892-1982) 12. Łekno (gmina Wągrowiec) - przed budynkiem biblioteki w 1978 r. ustawiono głaz ku czci poległych bohaterów z lat 1919-1939-1945 13. Łobżenica - zbiorowa mogiła na cmentarzu ; polegli w walkach pod Wysoką: Wojciech Kluczka i Józef Orliński 14. Margonin - pomnik powstańców wielkopolskich; plac Mariana Suwalskiego, poległego 15.01.1919 w Borowie; tablica w kościele parafialnym z nazwiskami 13 parafian poległych w 1918-1919 r.; na cmentarzu pochowano 6 powstańców -zbiorowy grób 15. Mirosław (gmina Ujście) -zbiorowy grób 4 nieznanych 4 powstańców 16. Panigródz (gmina Gołańcz)- mogiły na cmentarzu : szeregowcy z kompanii połanieckiej Wojciech Grzegorek (1900-1919) i Stanisław Poznański 17. Potulice (gmina Wągrowiec) - na cmentarzu w rodzinnym grobowcu spoczywa Teodor Wasilewski (1885-1919) oraz 4 groby a w ... pl. Powstańców Wielkopolskich pomnik z napisem ku czci powstańców oraz żołnierzy i ofiar II wojny ; na domu przy ul. Czarnkowskiej 14 upamiętniono miejsce wydania pierwszego rozkazu do powstania białą tablicą. Ufundowało ją 1.01.1937 r. Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego ; obszerny grób zbiorowy z 18 nazwiskami poległych ; grób rodziny Biskupskich i Jaroszów [ pochowano majora Antoniego Biskupskiego (1890-1930)- organizatora powstania na terenie miasta] 20. Rosko (gmina Wieleń) - przed domem przy ul. Powstańców Wielkopolskich upamiętniono w 1960 r. betonową płytą miejsce śmierci pierwszego powstańca w dniu 7.02.1919 r. ; zbiorowy grób 7 powstańców na cmentarzu obok kościoła parafialnego 21. Smogulec (gmina Gołańcz) - na cmentarzu grób 5 powstańców poległych w lutym i czerwcu 1919 r. 22. Srebrna Góra (gmina Wapno) - zbiorowa mogiła na cmentarzu 4 powstańców 23. Szamocin - upamiętnienie miejsca śmierci Bronisława Gapińskiego (1894-1919) poległego 15.01.1919 r. w czasie ataku powstańczego na miasto 24. Wapno (wieś w pow. pilskim) - pomnik na placu przed dworcem kolejowym 25. Wągrowiec - pomnik powstańców odsłonięty 29.12.1978 r. przy ul. Kościuszki - głaz mała tablica kamienna przy ul. Powstańców Wielkopolskich informująca, że stąd 30.12.1918 r. wyruszyli powstańcy do walki o wolność ;tablica marmurowa upamiętniają- ca miejsce , skąd 30.12.1918 r. powstańcy rozpoczęli wyzwalanie Ziemi Wągrowieckiej po 150 -letniej niewoli [ przy gmachu LO] ; zbiorowy grób na cmentarzu - 29 powstanców; Grób Franciszka Pytlaka (1900-1919) , szeregowca z 1 kompanii wągrowieckiej oraz Mie- Czesława Cieplucha poległego w wieku 30 lat 26. Wysoka ( miasto w pow. pilskim) - pośrodku rynku Plac Powstańców Wielkopolskich wzniesiono w 1978 r. pomnik w hołdzie powstańców źródło: http://www.bp.pila.pl/biblioteka/index.php?page=49
Źródło: powstaniewlkp.fora.pl/a/a,83.html